հաշվետվությունների ներկայացում համաձայն ՖՀՄՍ-ների

Մեր տաղանդավոր մասնագետները կօգնեն ձեզ ՖՀՄՍ -ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման հարցում, կսովորեցնեն և կիրականցնեն խորհրդատվություն ՖՀՄՍ-ի չափանիշներին համապատասխան։

Մենք իրականացնում ենք ՀՀՄՍ, ՖՀՄՍ դասընթացներ մեր գրասենյակում՝ հստակեցնելով ստանդարտների վերջին փոփոխություններին։

 

Անձի կոնտակտային տվյալներ

Քնար Պետրոսյան

[email protected]