Բիզնես Խորհրդատվություն

Բիզնես խորհրդատվությունը կարևոր նշանակություն ունեն բիզնեսի որոշումների կայացման գործում, քանի որ ձեր ընկերության ապագան և ձեր բիզնեսի զարգացումը հաճախ կախված են խորհրդատվության որակից:

Ինչպե՞ս կարող ենք Ձեզ օգնել

Նախքան ձեզ խորհուրդ տալը, մենք վերանայում և վերլուծում ենք առկա իրավիճակը: Այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստում ենք ձեր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսական ծրագրերը: Բացի այդ, մենք հաշվարկում ենք դրամական միջոցների հոսքը և ուսումնասիրում ենք ներդրումների ազդեցությունը ձեր բիզնեսի ապագա ֆինանսական պատկերի վրա: Բացի այդ, մենք պատրաստում ենք բոլոր փաստաթղթերը ներդրումների ֆինանսավորման համար։

Մենք նաև օգնում ենք ձեզ բարելավել ձեր ընկերության իրացվելիությունն ու վճարունակությունը: Ավելին, մենք կառավարում ենք ձեզ հետ դեբիտորական պարտքերը, ելքերը և խնայողությունները, ինչպես նաև կարող ենք ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնել: Մենք խորհուրդ ենք տալիս որոնել ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ, որոշել համապատասխան ֆինանսական հասունությունը և պլանավորել ֆինանսավորման կարիքները:

 

 

Անձի կոնտակտային տվյալներ

Ռոբերտ Մելիքյան

[email protected]