Քնար Պետրոսյան

Գործընկեր, որակի վերահսկողության պատասխանատու