Աուդիտի ենթարկված հաճախորդներ

«Մելիքյանս Ընդ Քո» ՍՊԸ 2021թ.-ին աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ
«Մելիքյանս Ընդ Քո» ՍՊԸ 2022թ.-ին աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկ